Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste

Laatimispvm: 25.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Porin Pitokokit Oy
  Friitala-talo
  28400 ULVILA
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Raimo Jussila
  0400 809 294
  cafehellman@luukku.com
  Porin Pitokokit Oy
  Friitala-talo
  28400 ULVILA
 3. Rekisterin nimi
  Cafe Hellman tarjouspyyntörekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Tarjouspyyntöjen hallinta.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tarjouspyyntörekisteri sisältämät tiedot:
  5.1 Henkilötiedot
  5.1.1 Järjestäjä
  5.1.2 Tilaisuus
  5.1.3 Ajankohta
  5.1.4 Osallistujamäärä
  5.1.5 Tarjoilut
  5.1.6 Yhteyshenkilö
  5.1.7 Puhelinnumero
  5.1.8 Sähköpostiosoite
  5.1.9 Ajokorttiluokka
  5.1.10 Juhlapaikka
  5.1.11 Muuta / palaute
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot: Asiakkaiden järjestelmään syöttämät tiedot tarjouspyyntölomaketta käytettäessä.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Porin Pitokokit Oy:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1. Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta säilytetään palomuurilla ja virustorjuntaohjelmistolla suojatulla palvelimella. Pääsy palvelimelle on vain Porin Pitokokit Oy:n työntekijöillä ja palvelimen ylläpitohenkilöstöllä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tarjouspyyntörekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia tarjouspyyntörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.
  9.4 Tarjouspyyntörekisterin sisältämät tiedot poistetaan kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta.
 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.
 

Cafe Hellman
Avoinna arkisin klo 8.00 - 14.00
Lounas klo 10.00 - 13.00
Iltaisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan.Katso tulostettava lounaslista


Rekisteröidy tästä  
Cafe Hellmanin lounaslistalle ja saat listan suoraan sähköpostiisi.

 

© 2006 - 2024 Cafe Hellman & Dynamic Solutions